Engelsk

Dear Ms. Bodil Zebitz, As you can imagine, people's daily lives in Paraguay are still being affected by the COVID-19 pandemic. At the SOS Children's Village (location), we have continued to follow the official guidance to protect the children and young people. The SOS families have successfully adapted to all the changes. Although travelling to the villages is partially possible now, we decided to refrain from traveling to gather information for this report due to safety issues. However, in cooperation with my colleagues in the village, we are able to tell you about some events that have taken place during the last months. Please, take into account that all names in this letter have been changed for privacy issues. Thank you that you are with us in these difficult times, which must be hard for you as well. When you love what you do, there are no limits. This year has been very peculiar in every way. Similarly, in the SOS Children's Village Hohenau, the 83 children and young people had the opportunity to learn many things, acquire new skills, and apply what they have learned. Mabel, an 18-year-old girl, has become the most soughtafter stylist in the village. 'I studied hairdressing for two years, and then I studied professional and artistic makeup. This year, several girls from the village turned 15, which is very important in our society. They all chose me to be in charge of their hair and makeup on such special day of their lives, which was also very convenient because it was difficult to go outside the village due to the pandemic. I was Unusual dance classes, but still fun 'We design and make our own masks' ALDEAS INFANTILES SOS PARAGUAY Calor de hogar para cada niño y niña 2 2 also in charge of the hair and makeup of the SOS mothers and sisters of each birthday girl. I was so happy they trusted me because of my talent. I made some money, too. I love what I do, and my dream is to have my own beauty salon one day,' says Mabel with a smile. On the other hand, the two sisters Lorena and Jennifer, aged 15 and 16, are enthusiastic students of professional dance. 'It was a bit complicated this year at first because we did not have face-to-face classes due to the pandemic,' says Lorena. 'After finishing our school assignments, we had virtual dance lessons several times a week. We transformed the living room of our house into a small rehearsal room. Using our computer, we rehearsed along with the teacher and our other classmates in a virtual way. It was different but fun. That was at the beginning, now we have face-to-face classes again, but in small groups', adds Jennifer. The little ones also had the opportunity to learn something new in the different courses that the village offered. Painting, reading, music, among others. One of the courses was highly successful among the children, about which I tell you next. Studying tailoring has no gender In the Mburukuja and Hormiguita Viajera SOS houses, the children did not stop learning new things during this pandemic apart from having their virtual school classes. Irene, Soledad and Luz took advantage of the tailoring workshop. 'We learned many things like the many types of sewing. Irene likes to do the straight seam, and I like blind stitch. We also learned how to sew and make buttonholes. It is good to learn about this. We can apply what we have learned in everyday life, and later teach others as well,' Luz explains. David is one of the eight members of the Hormiguita Viajera house, who also learned to sew in the course. 'Learning to sew is very important because that way you can fix your clothes yourself, or add buttons whenever one is missing. Boys can also do these things; the important thing is to learn. The best part was that we were able to make our own mask designs. At first they were all just white, but now we make our own facemasks with our favorite designs and colors,' reports David. Dear sponsor I cannot thank you enough for spending these times of crisis together with the SOS families, children and young people. Thank you very much. However, I hope that you and your loved ones will have a Merry Christmas and I wish you, that in 2021 you and your family will come out stronger and more united. All the best and take care

Dansk

Kære fru Bodil Zebitz, Som du kan forestille dig, folks daglige liv i Paraguay påvirkes stadig af COVID-19-pandemien. På SOS Children's Village (placering), har vi fortsatte med at følge den officielle vejledning for at beskytte børn og unge. SOS-familierne har det tilpasset til alle ændringer. Selvom det er delvist muligt at rejse til landsbyerne nu besluttede vi at afstå fra at rejse for at samles oplysninger til denne rapport på grund af sikkerhedsproblemer. Dog i samarbejde med mine kolleger i landsby, er vi i stand til at fortælle dig om nogle begivenheder, der har fundet sted i de sidste måneder. Vær opmærksom på, at alle navne i dette brev er blevet ændret for privatlivets fred. Tak fordi du er sammen med os i disse svære tider, hvilket også skal være svært for dig. Når du elsker det, du laver, er der ingen grænser. Dette år har været meget underligt på alle måder. Tilsvarende i SOS-børnebyen Hohenau, de 83 børn og unge havde mulighed for at lære mange ting, tilegne sig nye færdigheder og anvende det, de har lært. Mabel, en 18-årig pige, er blevet den mest efterspurgte efter stylist i landsbyen. ”Jeg studerede frisør i to år, og derefter studerede jeg professionel og kunstnerisk makeup. I år blev flere piger fra landsbyen 15, hvilket er meget vigtigt i vores samfund.De valgte mig alle at være i ansvaret for deres hår og makeup på en sådan speciel dag den deres liv, hvilket også var meget praktisk, fordi det var vanskeligt at gå uden for landsbyen på grund af pandemien. jeg var Usædvanlige dansekurser, men stadig sjove 'Vi designer og laver vores egne masker' ALDEAS INFANTILES SOS PARAGUAY Calor de hogar para cada niño y niña 2 2 også ansvarlig for hår og makeup af SOS mødre og søstre til hver fødselsdags pige. jeg var så glad for, at de stolede på mig på grund af mit talent. Jeg tjente også nogle penge. Jeg elsker hvad jeg gør, og min drøm er at have min egen skønhedssalon en dag, 'siger Mabel med et smil. På den anden side er de to søstre Lorena og Jennifer i alderen 15 og 16 år begejstrede studerende på professionel dans. ”Det var i første omgang lidt kompliceret i år, fordi vi ikke gjorde det har ansigt til ansigt-klasser på grund af pandemien, 'siger Lorena. 'Efter afslutningen af ​​vores skole opgaver, vi havde virtuelle danselektioner flere gange om ugen. Vi forvandlede de levende værelse i vores hus til et lille øvelsesrum. Ved hjælp af vores computer øvede vi sammen med læreren og vores andre klassekammerater på en virtuel måde. Det var anderledes, men sjovt. Det var ved begynder, nu har vi ansigt til ansigt-klasser igen, men i små grupper, tilføjer Jennifer. De små havde også mulighed for at lære noget nyt i de forskellige kurser, der tilbød landsbyen.Maleri, læsning, musik, blandt andre. Et af kurserne var meget højt vellykket blandt børnene, som jeg nu fortæller dig om. At studere skræddersy har intet køn I Mburukuja og Hormiguita Viajera SOS-huse stoppede børnene ikke med at lære nyt ting under denne pandemi bortset fra at have deres virtuelle skoleklasser. Irene, Soledad og Luz benyttede sig af skræddersyningsværkstedet. 'Vi lærte mange ting som de mange typer syning. Irene kan lide at lave den lige søm, og jeg kan godt lide blindsting. Vi lærte også, hvordan man gør det sy og lav knaphuller. Det er godt at lære om dette. Vi kan anvende det, vi har lærte i hverdagen og senere også undervise andre, 'forklarer Luz. David er et af de otte medlemmer af Hormiguita Viajera-huset, som også lærte at sy i løbet. 'At lære at sy er meget vigtigt, for på den måde kan du ordne dit tøj dig selv, eller tilføj knapper, når en mangler. Drenge kan også gøre disse ting; det vigtig ting er at lære. Den bedste del var, at vi var i stand til at lave vores egen maske design. Først var de alle bare hvide, men nu laver vi vores egne ansigtsmasker med vores foretrukne design og farver, 'rapporterer David. Kære sponsor Jeg kan ikke takke dig nok for at have tilbragt disse krisetider sammen med SOS-familier, børn og unge. Mange tak.Jeg håber dog, at du og dine kære vil have en glædelig jul, og jeg ønsker dig, at du og din i 2021 familien vil komme stærkere og mere forenet ud. Alt det bedste og pas på

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.