Engelsk

GAINWISE TECHNOLOGY MANUAL DOOR INTERCOM SS91BV-M / SS1204AV-M GSM / WCDMA INTERCOM (ACCESS CONTROL SYSTEM) For your protection, read these instructions completely And keep them for future reference. SS91BV-M GSM Intercom 1 Revision E8 ,Jan 2015 TABLE OF CONTENTS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION ...................................................................... 3 SS91BV-M GSM INTERCOM INTRODUCTION ....................................................... 4 SS91BV-M GSM INTERCOM WITH ACCESSORIES ............................................... 4 INSTALLATION............................................................................................................... 5 SS91BV-M GSM Intercom Unit ................................................................................... 6 Wiring Diagram .............................................................................................................. 6 LED Indicator ............................................................................................................... 7 SS91BV-M GSM INTERCOM OPERATION ............................................................... 8 Enter Listener Monitoring Mode .................................................................................. 10 Enter Access Control Mode .......................................................................................... 10 Enter Programming Mode ............................................................................................. 10 Programming ..................................................................................................................11 Door/ Gate Release ..................................................................................................... 12 Check GSM Signal Strength ....................................................................................... 14 Check Relay Status ..................................................................................................... 14 Administrator Number....................................................................................................14 CHECK A LOG OF DIAL IN AND DIAL OUT NUMBERS VIA E-MAIL OR SMS .... 15 USER COMMANDS ............................................................................................................. 17 HOW TO RESET THE HARDWARE WHEN YOU FORGET YOUR PASSWORD.........19 SPECIFICATIONS .......................................................................................................... 19 QUICK PROGRAMMING VIA SMS ............................................................................. 20 TROUBLESHOOTING (Q&A) ....................................................................................... 21 SS91BV-M GSM Intercom 2 Revision E8 ,Jan 2015 Thank you for purchasing SS91BV-M GSM Intercom. Please read this manual carefully before using. Be sure to keep this manual for future reference in case of any problem or question should arise. IMPORTANT SAFTY INSTRUCTIONS When using this SS91BV-M GSM Intercom, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Please read the following before using your equipment. 1. Follow all warning and instructions on the product. 2. Unplug all the connections of product before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. 3. Do not use this product near water. 4. Do not use this product near an area where there is a potential of gas leaks or near any fumes that can be explosive. 5. Do not place this equipment near or over a radiator or any other heat source. 6. Do not overload the wall outlet or power cord where the power adapter is installed. This can result in fire or electric shock 7. Avoid spilling liquid on this equipment and do not insert any objects through the ventilation slots. 8. Avoid using the equipment during an electrical storm. There is a remote risk of electrical shock from lighting. SS91BV-M GSM Intercom 3 Revision E8 ,Jan 2015 SS91BV-M GSM INTERCOM INTRODUCTION The GSM Intercom SS91BV-M is an intercom system, installed at the entrance of a building. It is an ideal product replacing the traditional door phone. It allows you to speak with visitors standing at the entrance of your company or house entrance from a remote location. A visitor, by simply pressing the call button establishes a mobile call with you. During the call you will be able to activate realty. This SS91BV-M GSM Intercom gives you the opportunity not only to know who is waiting at the entrance from a remote location but also to control the access point. Use of SS91BV-M GSM Intercom at your company or house does not require any special installation and wiring. Simply install the SS91BV-M and connect the door latch and power supply. SS91BV-M GSM INTERCOM WITH ACCESSORIES Item Description Q’ty Included Optional 1 SS91BV-M - GSM Intercom 1 ◎ 2 Power adapter 1 ◎ 3 External antenna 1

Dansk

GAINWISE-TEKNOLOGI BRUGERVEJLEDNING DØR INTERCOM SS91BV-M / SS1204AV-M GSM / WCDMA INTERCOM (ADGANGSKONTROLSYSTEM) For din beskyttelse skal du læse disse instruktioner fuldstændigt og opbevare dem til fremtidig reference. SS91BV-M GSM-intercom 1 Revision E8, jan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG SIKKERHEDSINSTRUKTION ............................................... ....................... 3 SS91BV-M GSM INTERCOM INTRODUKTION .................... ................................... 4 SS91BV-M GSM INTERCOM MED TILBEHØR ....... ........................................ 4 INSTALLATION ........ .................................................. .................................................. ... 5 SS91BV-M GSM-intercom-enhed ........................................ ........................................... 6 Ledningsdiagram .... .................................................. .................................................. ...... 6 LED-indikator ......................................... .................................................. .................... 7 SS91BV-M GSM INTERCOM BETJENING ....................... ........................................ 8 Gå ind i overvågningstilstand for lytter ..... .................................................. ........................... 10 Indtast Adgangskontroltilstand ............................................... ...........................................10 Gå ind i programmeringstilstand .............................................. ............................................... 10 Programmering. .................................................. .................................................. ............. 11 Frigørelse af dør / port ................................ .................................................. ................... 12 Kontroller GSM-signalstyrke .......................... .................................................. ........... 14 Kontroller relæstatus ................................... .................................................. ................ 14 Administratornummer ............................... .................................................. ................... 14 KONTROLLER EN LOG OVER OPKALD OG OPKALD UD NUMMER VIA E-MAIL ELLER SMS .... 15 BRUGERKommandoer ....... .................................................. .................................................. .. 17 HVORDAN NULSTILLER DU HARDWAREN, NÅR DU GLEMMER DIT PASSORD ........ .19 SPECIFIKATIONER ............................................... .................................................. ......... 19 HURTIG PROGRAMMERING VIA SMS .................................... ......................................... 20 FEJLFINDING (Q&A) .... .................................................. ................................. 21 SS91BV-M GSM-intercom 2 Revision E8, jan 2015 Tak fordi du købte SS91BV-M GSM-intercom.Læs denne vejledning grundigt inden brug. Sørg for at opbevare denne vejledning til fremtidig reference, hvis der opstår problemer eller spørgsmål. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Når du bruger denne SS91BV-M GSM-intercom, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Læs følgende, inden du bruger dit udstyr. 1. Følg alle advarsler og instruktioner på produktet. 2. Frakobl alle produktets tilslutninger inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring. 3. Brug ikke dette produkt i nærheden af ​​vand. 4. Brug ikke dette produkt i nærheden af ​​et område, hvor der kan være gasudslip eller i nærheden af ​​dampe, der kan være eksplosive. 5. Anbring ikke dette udstyr i nærheden af ​​eller over en radiator eller anden varmekilde. 6. Overbelast ikke stikkontakten eller netledningen, hvor strømadapteren er installeret. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød 7. Undgå at spilde væske på dette udstyr og indsæt ingen genstande gennem ventilationsåbningerne. 8. Undgå at bruge udstyret under en storm. Der er en fjern risiko for elektrisk stød fra belysning. SS91BV-M GSM-intercom 3 Revision E8, jan 2015 SS91BV-M GSM INTERCOM INTRODUKTION GSM-intercom SS91BV-M er et intercom-system installeret ved indgangen til en bygning. Det er et ideelt produkt, der erstatter den traditionelle dørtelefon.Det giver dig mulighed for at tale med besøgende, der står ved indgangen til din virksomhed eller husindgangen fra et fjerntliggende sted. En besøgende opretter et mobilopkald med dig ved blot at trykke på opkaldsknappen. Under opkaldet vil du være i stand til at aktivere fast ejendom. Dette SS91BV-M GSM-intercom giver dig mulighed for ikke kun at vide, hvem der venter ved indgangen fra et fjerntliggende sted, men også at kontrollere adgangspunktet. Brug af SS91BV-M GSM-intercom i dit firma eller hus kræver ingen særlig installation og ledninger. Du skal blot installere SS91BV-M og tilslut dørlåsen og strømforsyningen. SS91BV-M GSM-INTERCOM MED TILBEHØR Emne Beskrivelse Spørgsmål inkluderet Valgfrit 1 SS91BV-M - GSM-intercom 1 ◎ 2 Strømadapter 1 ◎ 3 Ekstern antenne 1

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.