Engelsk

Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves. These are the just and reasonable demands of a righteous public. But for too many of our citizens, a different reality exists: Mothers and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation; an education system, flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of knowledge; and the crime and gangs and drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. We are one nation – and their pain is our pain. Their dreams are our dreams; and their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. For many decades, we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry; Subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military; We’ve defended other nation’s borders while refusing to defend our own; And spent trillions of dollars overseas while America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay. We’ve made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has disappeared over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions upon millions of American workers left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed across the entire world. But that is the past. And now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this moment on, it’s going to be America First. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body – and I will never, ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will build new roads, and highways, and bridges, and airports, and tunnels, and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work – rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: Buy American and Hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world – but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to follow. We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.” We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear – we are protected, and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and, most importantly, we are protected by God. Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talk and no action – constantly complaining but never doing anything about it. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Do not let anyone tell you it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the Earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow. A new national pride will stir our souls, lift our sights, and heal our divisions. It is time to remember that old wisdom our soldiers will never forget: that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots, we all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American Flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same almighty Creator. So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, and from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again. Your voice, your hopes, and your dreams, will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, We Will Make America Strong Again. We Will Make America Wealthy Again. We Will Make America Proud Again. We Will Make America Safe Again. And, Yes, Together, We Will Make America Great Again. Thank you, God Bless You, And God Bless America.

Dansk

Amerikanere vil have gode skoler til deres børn, sikre kvarterer for deres familier og gode job for sig selv. Dette er de retfærdige og rimelige krav fra en retfærdig offentlighed. Men for alt for mange af vores borgere findes en anden virkelighed: Mødre og børn fanget i fattigdom i vores indre byer; udrustede fabrikker spredt som gravsten over landets landskab; et uddannelsessystem, flush med kontanter, men som efterlader vores unge og smukke studerende berøvet viden; og forbrydelsen og bander og stoffer, der har stjålet for mange liv og frarøvet vores land så meget urealiseret potentiale. Dette amerikanske blodbad stopper lige her og stopper lige nu. Vi er en nation - og deres smerte er vores smerte. Deres drømme er vores drømme; og deres succes vil være vores succes. Vi deler et hjerte, et hjem og en herlig skæbne. Den embedsed, jeg aflægger i dag, er en troskabsed til alle amerikanere. I mange årtier har vi beriget udenlandsk industri på bekostning af amerikansk industri; Subsidierede hære i andre lande, samtidig med at det tillod den meget triste udtømning af vores militær; Vi har forsvaret andre nationers grænser, mens vi nægter at forsvare vores egne; Og brugte billioner af dollars i udlandet, mens Amerikas infrastruktur er faldet i forfald og forfald.Vi har gjort andre lande rige, mens vores lands rigdom, styrke og tillid er forsvundet over horisonten. En efter en lukkede fabrikkerne og forlod vores kyster uden engang en tanke om de millioner af millioner amerikanske arbejdere, der var tilbage. Vores middelklasses rigdom er blevet revet fra deres hjem og derefter fordelt over hele verden. Men det er fortiden. Og nu ser vi kun på fremtiden. Vi samlet her i dag udsender et nyt dekret, der skal høres i hver by, i enhver udenlandsk hovedstad og i enhver magthal. Fra og med denne dag vil en ny vision styre vores land. Fra dette øjeblik bliver det America First. Enhver beslutning om handel, skatter, indvandring, udenrigsanliggender vil blive taget til gavn for amerikanske arbejdere og amerikanske familier. Vi skal beskytte vores grænser mod hærgen fra andre lande, der fremstiller vores produkter, stjæler vores virksomheder og ødelægger vores job. Beskyttelse vil føre til stor velstand og styrke. Jeg vil kæmpe for dig med hvert åndedrag i min krop - og jeg vil aldrig nogensinde svigte dig. Amerika begynder at vinde igen og vinde som aldrig før. Vi vil bringe vores job tilbage. Vi vil bringe vores grænser tilbage. Vi vil bringe vores rigdom tilbage. Og vi vil bringe vores drømme tilbage. Vi vil bygge nye veje og motorveje og broer og lufthavne og tunneler og jernbaner over hele vores vidunderlige nation.Vi vil få vores folk væk fra velfærd og tilbage til arbejde - genopbygge vores land med amerikanske hænder og amerikansk arbejdskraft. Vi følger to enkle regler: Køb amerikansk og lej amerikansk. Vi vil søge venskab og velvilje med verdens nationer - men vi gør det med den forståelse, at det er alle nationers ret at sætte deres egne interesser først. Vi forsøger ikke at påtvinge vores livsstil på nogen, men snarere at lade den skinne som et eksempel for alle at følge. Vi vil styrke gamle alliancer og danne nye - og forene den civiliserede verden mod radikal islamisk terrorisme, som vi vil udrydde fuldstændigt fra jordens overflade. På grundlaget for vores politik vil der være en total troskab til Amerikas Forenede Stater, og gennem vores loyalitet over for vores land vil vi genopdage vores loyalitet over for hinanden. Når du åbner dit hjerte for patriotisme, er der ikke plads til fordomme. Bibelen fortæller os, "hvor godt og behageligt det er, når Guds folk lever sammen i enhed." Vi skal tale åbent, diskutere vores uenigheder ærligt, men altid forfølge solidaritet. Når Amerika er forenet, er Amerika totalt ustoppeligt. Der skal ikke være nogen frygt - vi er beskyttet, og vi vil altid blive beskyttet. Vi vil blive beskyttet af de store mænd og kvinder i vores militær og retshåndhævelse, og vigtigst af alt er vi beskyttet af Gud. Endelig skal vi tænke stort og drømme endnu større.I Amerika forstår vi, at en nation kun lever, så længe den stræber. Vi accepterer ikke længere politikere, der alle taler og ikke handler - konstant klager, men aldrig gør noget ved det. Tiden til tom snak er forbi. Nu ankommer timens handling. Lad ingen fortælle dig, at det ikke kan gøres. Ingen udfordring kan matche hjertet, kampen og ånden i Amerika. Vi vil ikke fejle. Vores land vil trives og trives igen. Vi står ved fødslen af ​​et nyt årtusinde, klar til at frigøre verdens mysterier, frigøre Jorden fra sygdommens elendigheder og udnytte morgendagens energier, industrier og teknologier. En ny national stolthed vil røre vores sjæle, løfte vores syn og helbrede vores splittelser. Det er på tide at huske den gamle visdom, som vores soldater aldrig vil glemme: om vi er sorte eller brune eller hvide, vi bløder alle det samme røde blod fra patrioter, vi nyder alle de samme herlige friheder, og vi hilser alle den samme store amerikanske Flag. Og uanset om et barn er født i byens udbredelse i Detroit eller de blæse sletter i Nebraska, ser de op på den samme nattehimmel, de fylder deres hjerte med de samme drømme, og de er infunderet med livsånden af ​​den samme almægtige Skaberen. Så til alle amerikanere, i hver by nær og fjern, lille og stor, fra bjerg til bjerg og fra hav til hav, hør disse ord: Du vil aldrig blive ignoreret igen.Din stemme, dine håb og dine drømme vil definere vores amerikanske skæbne. Og dit mod, godhed og kærlighed vil for evigt lede os undervejs. Sammen vil vi gøre Amerika stærk igen. Vi vil gøre Amerika rig igen. Vi vil gøre Amerika stolt igen. Vi vil gøre Amerika sikkert igen. Og ja, sammen vil vi gøre Amerika godt igen. Tak, Gud velsigne dig, og Gud velsigne Amerika.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.