Engelsk

The Marxist legacy One of the first scholars to be classified as a technological determinist was the German philosopher and political economist, Karl Marx, who rose to prominence with his penetrating analysis of 19th -century capitalist society. As other chapters in this book will show (particularly the one about production and produsage), Marx is best known within scholarly circles for his magnum opus, Capital, published during the latter part of the nineteenth century. Here, Marx (1867/1990; 1885/1992; 1894/1991) unfolds his theory of historical materialism, which holds that the mode of production (the organization of the labor process) and the relations of production that emerge from this (most notably the relationship between capital and labor) determines the organization and evolution of human society. Though Marx never suggested that technology in itself should be responsible for the process of human development, many scholars have read the theory of historical materialism as an expression of technological determinism (see Braverman, 1974, p. 17-21). This may have something to do with this frequently cited passage: Social relations are closely bound with productive forces. In acquiring new productive forces men change their mode of production; and in changing their mode of production, in changing the way of earning their living, they change all their social relations. The hand-mill gives you society with the feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist (Marx, 1847/2008, p. 119). In the above, Marx thus proposes that the emergence of new ‘productive forces’ is what determines the mode of production, which then ultimately shapes ‘all’ social relations. However, Marx’s notion of productive forces referred to a wide variety of factors, ranging from raw material and labor power to machines and factories, and therefore not just to technological developments. This would make it incorrect to characterize his theory as an example of hard technological determinism. In fact, it would be more precise to portray him as an economic determinist (Bimber, 1990). Other scholars have pulled the theory of historical materialism in directions that are more hardline (see Smith & L. Marx, 1994, for an elaboration of the distinction between hard and soft technological determinism). A prominent example of this is Robert Heilbroner’s classical text Do machines make history? Written on the cusp of what he calls “the age of the computer”, the paper begins with the observation that technical development has obvious determining effects on the “nature of the socioeconomic order” (Heilbroner, 1967, p. 335).

Dansk

Den marxistiske arv En af de første lærde, der blev klassificeret som en teknologisk determinist, var tyskeren filosof og politisk økonom, Karl Marx, der steg frem med sin gennemtrængende analyse af 19. -century kapitalistisk samfund. Som andre kapitler i denne bog vil show (især den om produktion og produktion), er Marx bedst kendt inden for videnskabelige cirkler for hans magnum opus, Capital, offentliggjort i sidste del af nittende århundrede. Her udfolder Marx (1867/1990; 1885/1992; 1894/1991) sin teori om historisk materialisme, som hævder, at produktionsmåden (organisationen af arbejdsproces) og de produktionsforhold, der fremgår af dette (især forholdet mellem kapital og arbejdskraft) bestemmer organisationen og udviklingen af det menneskelige samfund. Selvom Marx aldrig foreslog, at teknologien i sig selv skulle være det ansvarlig for den menneskelige udvikling, har mange lærde læst teorien om historisk materialisme som udtryk for teknologisk determinisme (se Braverman, 1974, s. 17-21). Dette kan have noget at gøre med denne hyppigt citerede passage: Sociale relationer er tæt knyttet til produktive kræfter. Ved at erhverve nyt produktive kræfter mænd ændrer deres produktionsmåde; og ved at ændre deres produktionsmåde, ved at ændre måden at tjene penge på, ændrer de alt deres sociale forhold.Håndmøllen giver dig samfund med den feudale herre; det dampmølle, samfund med den industrielle kapitalist (Marx, 1847/2008, s.119). I ovenstående foreslår Marx således, at fremkomsten af ​​nye 'produktive kræfter' er hvad bestemmer produktionsmåden, som derefter i sidste ende former 'alle' sociale relationer. Imidlertid henviste Marx 'opfattelse af produktive kræfter til en lang række faktorer, der spænder fra råmateriale og arbejdskraft til maskiner og fabrikker og derfor ikke kun til teknologisk udvikling. Dette ville gøre det forkert at karakterisere hans teori som en eksempel på hård teknologisk determinisme. Faktisk ville det være mere præcist at skildre ham som en økonomisk determinist (Bimber, 1990). Andre forskere har trukket teorien om historisk materialisme i retninger, der er mere hardline (se Smith & L. Marx, 1994, for en uddybning af sondringen mellem hård og blød teknologisk determinisme). Et fremtrædende eksempel på dette er Robert Heilbroners klassiker tekst Gør maskiner historie? Skrevet på baggrund af det, han kalder ”alderen på computer ”, begynder papiret med observationen om, at den tekniske udvikling har været åbenbar bestemmelse af effekter på ”den socioøkonomiske ordenes natur” (Heilbroner, 1967, s. 335).

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.