Engelsk

Technological determinism Crudely put, technological determinism is the conviction that technical developments are the main factor in governing human affairs, and that these developments are driven by an internal logic resembling physical laws rather than by human activity. There are thus two corollaries to the technological determinist perspective. The first is the idea that whenever technology changes, people change their ways of interacting and organizing. Second, technology is assumed to be a factor somehow operating outside society, meaning that it evolves “independently of social, economic, and political forces” (Wyatt, 2008, p. 168). The best illustration of technological determinism in its most extreme form is perhaps the Wachowski brothers’ 1999 science fiction movie, The Matrix, which depicts a dystopian future ruthlessly governed by machines. In The Matrix, humans are forced to live in a simulated fantasy world that resembles present day America, while in reality serving as bodily energy sources for the machines. Here, technology has outgrown human control and, consequently, submitted humanity to its ‘will’ (see Irwin, 2002). We could provide a long list of Hollywood blockbusters that have entertained us with the story of technology running riot. Although these are obviously dramatic simplifications, similar ideas about technological dominance appear in the futuristic accounts of Artificial Intelligence and Singularity discussed in Chapter 1. Generally, however, it is rather difficult to identify organizational scholars who consider technical developments the sole determinant of human action, evolving autonomously ‘outside society’. It has been argued that, today, technological determinism in its purest form has been “reduced to the status of a straw position” that allows academics to debunk certain theoretical and empirical propositions about the impact of technology on society without much intellectual scrutiny (Lynch, 2008, p. 10). Nonetheless, the idea that technical inventions shape organizational reality continues to permeate business manifestos and management rhetoric (Leonardi & Jackson, 2004), while softer versions of technological determinism are indeed detectable in academic writing. This is why we need to reclaim the notion of technological determinism and use it to “respectfully characterize works that are closer to the determinist side of the continuum of scholarly claims” instead of rejecting the perspective altogether (Dafoe, 2015, p. 1050).

Dansk

Teknologisk determinisme Groft sagt, teknologisk determinisme er overbevisningen om, at den tekniske udvikling er den vigtigste faktor i styringen af ​​menneskelige anliggender, og at denne udvikling er drevet af en intern logik, der minder om fysiske love snarere end af menneskelig aktivitet. Der er således to følger af det teknologiske deterministiske perspektiv. Den første er ideen om, at når som helst teknologiske ændringer, mennesker ændrer deres måder at interagere og organisere på. Sekund, teknologi antages at være en faktor, der på en eller anden måde fungerer uden for samfundet, hvilket betyder, at den udvikler sig "uafhængigt af sociale, økonomiske og politiske kræfter" (Wyatt, 2008, s. 168). Det Den bedste illustration af teknologisk determinisme i sin mest ekstreme form er måske Wachowski-brødrenes 1999 science fiction-film, The Matrix, der skildrer en dystopier fremtiden hensynsløst styret af maskiner. I The Matrix tvinges mennesker til at leve i en simuleret fantasiverden, der ligner nutidens Amerika, mens den i virkeligheden tjener som kropslige energikilder til maskinerne. Her er teknologien vokset ud af menneskelig kontrol og følgelig underkastede menneskeheden sin 'vilje' (se Irwin, 2002). Vi kunne levere en lang liste over Hollywood-storfilmbusters, der har underholdt os med historie om teknologi, der kører optøjer.Selvom disse naturligvis er dramatiske forenklinger, lignende ideer om teknologisk dominans vises i de kunstige futuristiske beretninger Intelligens og singularitet diskuteret i kapitel 1. Generelt er det dog ret vanskeligt at identificere organisatoriske forskere, der betragter den tekniske udvikling som den eneste afgørende for menneskelig handling, der udvikler sig autonomt 'uden for samfundet'. Det er blevet argumenteret at i dag er den teknologiske determinisme i sin reneste form “reduceret til status som en halmposition ”, der gør det muligt for akademikere at afvise visse teoretiske og empiriske propositioner om virkningen af ​​teknologi på samfundet uden meget intellektuel kontrol (Lynch, 2008, s.10). Ikke desto mindre ideen om, at tekniske opfindelser former organisatoriske virkeligheden fortsætter med at gennemsyre forretningsmanifest og ledelsesretorik (Leonardi & Jackson, 2004), mens blødere versioner af teknologisk determinisme faktisk kan påvises i akademisk skrivning. Derfor er vi nødt til at genvinde forestillingen om teknologisk determinisme og brug den til "respektfuldt at karakterisere værker, der er tættere på den deterministiske side af kontinuum af videnskabelige påstande ”i stedet for at afvise perspektivet helt (Dafoe, 2015, s. 1050).

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.