Engelsk

Enabling environment: national hydrogen policies and plans, projects and industry Greece’s approach to develop hydrogen as low-carbon solution comprises the following pillars: hydrogen production from renewable electricity; hydrogen use to decarbonize the transport sector (mainly shipping); long term hydrogen storage for power generation; use of existing gas infrastructure for hydrogen transport; stimulate hydrogen related RD&I. As stated in its NECP, “Hydrogen is a future solution, although it is currently at an early stage of development. It is noted that Greece has a significant track record in scientific investigation and research in the field of hydrogen production from RES”. Greece is in a positive starting position given its scientific knowledge and economic activity, its potential to further deploy renewable electricity production, the involvement of some regions and cities6 in deploying hydrogen projects and initiatives, and its activity in the maritime sector. Greece is involved in the White Dragon7 IPCEI project, but was not involved in the HyLaw project, and could possibly carry out a similar assessment to identify and address its national barriers to the deployment of hydrogen. Greece considers hydrogen as a longer-term option. Its NECP provides neither concrete hydrogen targets, nor hydrogen specific policies or measures. The assessment shows that Greece has not set up yet a comprehensive framework for the deployment and use of hydrogen but is demonstrating an interest and considering hydrogen as a future solution. Greece’s NECP does not fix any objective to produce or use hydrogen, though it does show interest in electricity-to-hydrogen conversion, in storage applications, in using hydrogen in the transport sector and in using its natural gas infrastructure for hydrogen transport. Greece could leverage efforts taken by cities and regions setting up hydrogen initiatives. Greece could also consider setting up a national association for hydrogen to provide support in structuring the preparation of a specific roadmap for hydrogen. In the meantime, it would be appropriate that Greece takes further steps to launch, where appropriate, pilot and demonstration projects, which can contribute to paving the way for the use of renewable or low-carbon hydrogen as a means to achieve deep decarbonisation.

Dansk

Aktiverende miljø: nationale brintpolitikker og planer, projekter og industri Grækenlands tilgang til at udvikle brint som kulstoffattig opløsning omfatter følgende søjler: brint produktion fra vedvarende elektricitet anvendelse af brint at dekarbonisere transportsektoren (hovedsagelig skibsfart) langvarig lagring af brint til kraftproduktion brug af eksisterende gasinfrastruktur til brintransport stimulere brintrelateret RD&I. Som anført i sin NECP, ”Brint er en fremtidig løsning, skønt det er i øjeblikket et tidligt udviklingsstadium. Det bemærkes, at Grækenland har en betydelig track record i videnskabelig undersøgelse og forskning inden for brintproduktion fra RES ”. Grækenland er i en positiv udgangsposition i betragtning af sin videnskabelig viden og økonomisk aktivitet, dens potentiale for yderligere at implementere vedvarende elproduktion, inddragelse af nogle regioner og byer6 ved implementering brintprojekter og -initiativer og dets aktivitet i den maritime sektor. Grækenland er involveret i den hvide Dragon7 IPCEI - projekt, men var ikke involveret i programmet HyLaw-projekt og muligvis kunne udføre et lignende vurdering for at identificere og tackle dens nationale barrierer til udbredelsen af ​​brint. Grækenland betragter brint som en langsigtet mulighed. Dens NECP leverer hverken konkrete brintmål eller brint-specifikke politikker eller foranstaltninger.Vurderingen viser, at Grækenland endnu ikke har oprettet en omfattende ramme for implementering og anvendelse af brint men viser interesse og overvejer brint som en fremtidig løsning. Grækenlands NECP gør det ikke fastsætte noget mål om at producere eller bruge brint, skønt det viser interesse for elektricitet til brint konvertering i lagringsapplikationer ved anvendelse af brint i transportsektoren og ved anvendelse af dens naturgas infrastruktur til brintransport. Grækenland kunne udnytte indsatsen fra byer og regioner, der opretter brintinitiativer. Grækenland kunne også overveje at sætte oprette en national sammenslutning for brint til at levere støtte til strukturering af forberedelsen af ​​en specifik køreplan for brint. I mellemtiden ville det være passende, at Grækenland tager yderligere skridt for at lancere, i givet fald pilot- og demonstrationsprojekter som kan bidrage til at bane vejen for brugen af vedvarende eller kulstoffattigt brint som et middel til opnå dyb dekarbonisering.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.