Engelsk

Finally, strategic communication can also be understood as derived from an organization’s ingrained way of perceiving the world: an unconscious and unquestioned communicative behaviour, where strategy is to an organization what personality is to an individual. This is the most emergent mode of strategy, where the communication strategy only exists in the actions of those interested in or involved with the organization. This does not mean that the organization does not act strategically, but that strategic actions find their reason and logic in the organization’s culture and nature rather than in explicitly detailed plans. The organization and its members are necessary to the realization of the strategy, but the meaning and structure of the strategy cannot be explained simply as the sum of those actors. Rather, the strategy becomes self-organized; it has a life of its own, independent of the concrete actors who perform it. This means that it could originate from deliberate managerial decisions, but has, over time, become an actor in its own right; a force that structures human activity just as much as it is the outcome of such activity

Dansk

Endelig kan strategisk kommunikation også forstås som afledt af en organisations indgroede måde at opfatte verden på: en ubevidst og ubestridt kommunikativ opførsel, hvor strategi er for en organisation, hvad personlighed er for et individ. Dette er den mest fremtrædende strategimetode, hvor kommunikationsstrategien kun findes i handlinger fra dem, der er interesseret i eller involveret i organisationen. Dette betyder ikke, at organisationen ikke handler strategisk, men at strategiske handlinger finder deres grund og logik i organisationens kultur og natur snarere end i eksplicit detaljerede planer. Organisationen og dens medlemmer er nødvendige for at realisere strategien, men strategiens betydning og struktur kan ikke blot forklares som summen af ​​disse aktører. Snarere bliver strategien selvorganiseret; det har et eget liv, uafhængigt af de konkrete aktører, der udfører det. Dette betyder, at det kunne stamme fra bevidste ledelsesmæssige beslutninger, men er med tiden blevet en skuespiller i sig selv; en styrke, der strukturerer menneskelig aktivitet lige så meget som det er resultatet af en sådan aktivitet

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.