Engelsk

The change agent’s job, therefore, must surely include responsibility for the relationship with recipients, as well as the tactics of change im- plementation. This includes taking charge of the change dialogues to include inquiry that gets to the root of apparently resistive behaviors by bringing both agent and recipient background conversations to the fore and engaging in those actions needed to maintain and improve the agent-client relationship. Overcoming resis- tance, then, in the restructuring proposed here, becomes an outdated, one-sided concept that ignores agent sensemaking and the agent- recipient relationship and suppresses or side- lines the potential contribution of recipients. Our challenge, rather than suppressing contri- butions to change, is being sure we engage all of it: recipient action, agent sensemaking, and organizational background and the dynamics of relationship. In so doing, we avoid attributing too much agency to either recipients or agents while finding a balance that describes how they interact to form situational expressions of “re- sistance to change” (Larson & Tompkins, 2005).

Dansk

Ændringsagentens job skal derfor helt sikkert indeholde ansvar for forholdet til modtagerne samt taktik for ændring implementering. Dette inkluderer at tage ansvar for ændringsdialogerne for at inkludere forespørgsel, der kommer til roden af ​​tilsyneladende modstandsdygtig adfærd ved at bringe både agent- og modtagerbaggrundssamtaler i forgrunden og deltage i de handlinger, der er nødvendige for at opretholde og forbedre agent-klient-forholdet. At overvinde modstand bliver derefter i den her foreslåede omstrukturering et forældet, ensidigt koncept, der ignorerer agent sensemaking og agent / modtager forholdet og undertrykker eller sideliner modtagernes potentielle bidrag. Vores udfordring snarere end at undertrykke bidrag følelser at ændre, er at være sikker på, at vi engagerer det hele: modtager handling, agent sensemaking og organisatorisk baggrund og dynamikken i forholdet. Dermed undgår vi at tildele for meget agentur til enten modtagere eller agenter, mens vi finder en balance, der beskriver, hvordan de interagerer med henblik på at forme situationelle udtryk for ”modstand mod forandring” (Larson & Tompkins, 2005).

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.