Engelsk

Over the past decade, I have watched more than 100 companies try to remake themselves into sig- nificantly better competitors. They have included large organizations (Ford) and small ones (Land- mark Communications), companies based in the United States (General Motors) and elsewhere (British Airways), corporations that were on their knees (Eastern Airlines), and companies that were earning good money (Bristol-Myers Squibb). These efforts have gone under many banners: total quality management, reengineering, right sizing, restruc- turing, cultural change, and turnaround. But, in al- most every case, the basic goal has been the same: to make fundamental changes in how business is conducted in order to help cope with a new, more challenging market environment. A few of these corporate change efforts have been very successful. A few have been utter failures. Most fall somewhere in between, with a distinct tilt toward the lower end of the scale. The lessons that can be drawn are interesting and will probably be relevant to even more organizations in the in- creasingly competitive business environment of the coming decade. The most general lesson to be learned from the more successful cases is that the change process goes through a series of phases that, in total, usual- ly require a considerable length of time. Skipping steps creates only the illusion of speed and never produces a satisfying result. A second very general lesson is that critical mistakes in any of the phases can have a devastating impact, slowing momentum and negating hard-won gains. Perhaps because we have relatively little experience in renewing organi- zations, even very capable people often make at least one big error.

Dansk

I løbet af det sidste årti har jeg set mere end 100 virksomheder forsøge at genindføre sig til markant bedre konkurrenter. De har inkluderet store organisationer (Ford) og små (Landmark Communications), virksomheder med base i De Forenede Stater (General Motors) og andre steder (British Airways), selskaber, der var på knæene (Eastern Airlines), og virksomheder, der var at tjene gode penge (Bristol-Myers Squibb). Disse bestræbelser er gået under mange bannere: total kvalitetsstyring, reengineering, høj størrelse, omstrukturering, kulturel ændring og vending. Men i stort set alle tilfælde har det grundlæggende mål været det samme: At foretage grundlæggende ændringer i, hvordan forretningen foregår for at hjælpe med at tackle et nyt, mere udfordrende markedsmiljø. Et par af disse virksomhedsændringsindsatser har været meget succesrige. Et par få har været fuldstændige fiaskoer. De fleste falder et sted imellem med en tydelig hældning mod den nedre ende af skalaen. De lektioner, der kan drages, er interessante og vil sandsynligvis være relevante for endnu flere organisationer i det stigende konkurrencedygtige forretningsmiljø i det kommende årti. Den mest generelle lektion, der kan læres af de mere vellykkede sager, er, at ændringsprocessen gennemgår en række faser, som i alt normalt normalt kræver en betydelig tidsperiode. Spring over trin skaber kun en illusion af hastighed og giver aldrig et tilfredsstillende resultat.En anden meget generel lektion er, at kritiske fejl i nogen af ​​faser kan have en ødelæggende indflydelse, bremse momentum og negere gevinster, der er hårdt vundet. Måske fordi vi har relativt lidt erfaring med at forny organisationer, laver selv meget dygtige mennesker ofte mindst en stor fejl.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.