Engelsk

Planning before planting The extreme situation of urban trees places great demands on planning and upkeep. Establishing and maintaining urban trees is expensive. We would like to draw attention to the following points, which should be considered before planting: • Plan for trees where suitable conditions are provided. Don’t plant trees otherwise. • Select tree species on the basis of their specific requirements in relation to growing site. • If possible, adapt the planting bed to the requirements of the tree species selected. • Create good conditions for functioning gas exchange in the soil. This fulfils tree root requirements for oxygen uptake and carbon dioxide release. • Create the conditions for future fertilising and addition of organic material to the planting bed. • Use structural soil as a support under paved surfaces. • Create permeability in the soil and if possible infiltrate stormwater into the planting bed. • Drain the planting bed. The possibility for removing excess water from the planting bed must be provided, particularly on dense clay soils.

Dansk

Planlægning inden plantning Byens træers ekstreme situation stiller store krav til planlægning og vedligeholdelse. Det er dyrt at etablere og vedligeholde bytræer. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på følgende punkter, som skal overvejes inden plantning: • Planlæg træer, hvor der er passende forhold. Plant ikke træer ellers. • Vælg træarter ud fra deres specifikke krav i forhold til dyrkningssted. • Tilpas plantebed til om muligt efter kravene til den valgte træart. • Opret gode betingelser for fungerende gasudveksling i jorden. Dette opfylder træ rodkrav for iltoptagelse og frigivelse af kuldioxid. • Opret betingelserne for fremtidig gødning og tilsætning af organisk materiale til plantesengen. • Brug strukturel jord som underlag under brolagte overflader. • Opret permeabilitet i jorden og infiltrer eventuelt stormvand ind i plantesengen. • Tøm plantebed. Muligheden for at fjerne overskydende vand fra plantesengen skal gives, især på tæt lerjord.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.