Engelsk

When planting in existing soil, the nutrient status is often low. Therefore soil samples should be taken and fertilisation should be based on the results. To promote establishment of the trees, the structure of the soil should be improved with humus and mature compost. In sandy and light soil profiles, humus can be mixed in fairly deeply without problems (max. 600 mm). As regards clayey soils, care must be taken during incorporation of humus and compost deep in the profile. It is sufficient to carefully turn the material into the surface with the help of a hand implement. Decomposition is taken care of by e.g. earthworms, which improves the structure of the soil. A rotavator should NOT be used on clayey soils, since it destroy soil aggregates and the structure of the soil. For the same reason, great care is needed when compost is applied in rainy weather. In

Dansk

Ved plantning i eksisterende jord er næringsstofstatus ofte lav. Derfor bør jordprøver udtages, og befrugtning bør baseres på resultaterne. For at fremme etablering af træerne, bør jordens struktur forbedres med humus og moden kompost. I sandede og lette jordprofiler kan humus blandes temmelig dybt uden problemer (maks. 600 mm). Med hensyn til leretjord skal der udvises omhu under inkorporering af humus og kompost dybt i profilen. Det er tilstrækkeligt at omhyggeligt vende materialet til overfladen ved hjælp af en håndredskaber. Nedbrydning tages hånd om af f.eks. regnorme, hvilket forbedrer jordstrukturen. En rotavator bør IKKE bruges på leret jord, da det ødelægger jordaggregater og jordens struktur. Af samme grund er der behov for stor omhu, når kompost påføres i regnvejr. I

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.