Engelsk

To cover the world’s growing energy demands today, most focus has been on finding oil in environments that are ever more difficult to 3.0 (x access, possess, decrease, recess). Yet, unfortunately, we have been 3.1 ( allocating, alternating, overlooking, depreciating) an easier way. We could start by tackling food waste. This would not only save money, but also 3.2 ( despatch, reduce, expand, detach) emissions. Doing so is likely to be quicker than many other 3.3 ( captions, rations, actions, options) on the table. The US, which comprises only 5% of the global population, consumes one fifth of the world’s energy. Food production and distribution accounts for much of this energy consumption. Modern day farming uses mechanised equipment, 3.4 ( tranquilisers, fertilisers, appetisers, dispensers), pesticides, irrigation and so on. Then comes the energy cost of sorting, 3.5 ( possessing, professing, processing, propelling) and packaging. On top of that, most food on an average American plate has travelled over 2000 kilometres, by boat, plane, train or road. Finally, the food is sold in grocery stores and used for meal 3.6 ( preparation, digestion, stagnation, deprivation). More than one quarter of the food produced in the US gets wasted for a variety of reasons. Much is spoilt or 3.7 ( hoarded, discorded, afforded, discarded) on farms and fisheries before even reaching the consumer. Buyers often reject 3.8 ( enable, edible, forcible, lendable) produce because of minor blemishes. As consumers, we can help by buying what we need – and eating up. Global energy consumption is 3.9 ( projected, dejected, rejected, injected) to increase by 50% between 2006 and 2030, so minimising food waste saves energy and thereby reduces our 3.10 ( expectancy, tendency, dependency, decandency) on fossil fuels. 5

Dansk

For at dække verdens voksende energibehov i dag har det mest fokus været på at finde olie i miljøer, der er stadig sværere at 3,0 (x adgang, besidde, formindskes, reces). Desværre har vi desværre været 3,1 (tildele, skifte, overse, afskrive) på en lettere måde. Vi kunne starte med at tackle madaffald. Dette vil ikke kun spare penge, men også 3,2 (afsendelse, reducere, udvide, løsne) emissioner. Det vil sandsynligvis være hurtigere end mange andre 3.3 (billedtekster, rationer, handlinger, indstillinger) på bordet. USA, der kun udgør 5% af den globale befolkning, bruger en femtedel af verdens energi. Fødevareproduktion og distribution står for meget af dette energiforbrug. Moderne landbrug bruger mekaniseret udstyr, 3.4 (beroligende stoffer, gødning, forretter, dispensere), pesticider, kunstvanding og så videre. Derefter kommer energiomkostningerne ved sortering, 3,5 (besiddelse, indrømmelse, forarbejdning, fremdrift) og emballering. Desuden har de fleste fødevarer på en gennemsnitlig amerikansk tallerken rejst over 2000 kilometer med båd, fly, tog eller vej. Endelig sælges maden i købmandsforretninger og bruges til måltid 3.6 (klargøring, fordøjelse, stagnation, berøvelse). Mere end en fjerdedel af de fødevarer, der produceres i USA, spildes af forskellige årsager.Meget er forkælet eller 3,7 (opbevaret, afvist, udstedt, bortskaffet) på gårde og fiskeri, før det endda når frem til forbrugeren. Købere afviser ofte 3,8 (aktiver, spiselig, tvang, udlånelig) produktion på grund af mindre pletter. Som forbrugere kan vi hjælpe ved at købe det, vi har brug for - og spise op. Det globale energiforbrug er 3,9 (projiceret, nedlagt, afvist, indsprøjtet) for at stige med 50% mellem 2006 og 2030, så minimering af madaffald sparer energi og derved reducerer vores 3.10 (forventning, tendens, afhængighed, forstyrrelse) på fossile brændstoffer. 5

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.