Engelsk

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) has at Airbase Karup an aircraft mock-up fire trainer (hereafter Mock-up) for training fire fighters from The Royal Danish Air Force. The mock-up has been in operation since 2005 and is now in the need for a refurbishment. The mock-up is a steel fuselage with dimensions 30 m in length and 3 m in diameter. The general structure of the fuselage remains in a sound condition; however there are signs of corrosion. The mock-up is for fire extinction training in different scenarios. The mock-up has fire scenarios in the 3 engines on the wings, on the 2 landing wheels, on the nose wheel, on the tail APU and in several grates in the ground next to the fuselage. These scenarios can be used one at the time or in combination, with variable intensity. Water is used for cooling, when the fires scenarios are burning. The fuselage has an opening (window) for training cold cuts. The inside of the fuselage is divided into 4 sections: a cockpit, a passenger cabin complete with toilet and overhead compartment, a tilted passenger cabin area and a cargo hull. There are currently only smoke generators and no fire scenarios inside the fuselage. DALO wishes to perform a refurbishment of the mock-up. DALO expects to have at least the same training possibilities (inside and outside) after the refurbishment and also some realistic new fire scenarios inside the fuselage. The inside of the fuselage must have the same basic design after the refurbishment with regards to the division into the 4 sections. DALO’s budget for this project is 5 814 000 DKK. The amount is fixed. The tender is conducted as a inverse tendering. The contract will be awarded to the tender which offers most operational improvement of the mock-up. The refurbishment shall not include replacing of the kerosene fuel, but any new training scenarios shall be natural gas. The supplier may choose to use LPG instead of natural gas. In this case, the infrastructure required shall be part of the refurbishment. The supplier can reuse any part of the existing mock-up and all the resources (electricity, water, kerosene and natural gas) are available at the control tower. Any wiring and piping of the resources leading them from the control tower to the fuselage is part of the refurbishment. The refurbishment must fit the existing drainage. The refurbishment shall include the installation of all equipment required to control the mock-up inside the control tower. The control tower itself is new and it is heated and insulated. The refurbishment should give the mock-up at least 15 years of useful life with only planned maintenance and minor repairs. The mock-up will be in use between the month of April to the month of October and the average operations time for this period will be 1200 hours. DALO expects to request a technician from the supplier to perform start-up preparation/service in April and shut-down service in October. The rest of the season the mock-up should not require any more than routine user maintenance. DALO further expects that the Supplier has one point of contact for technical issues, in English or Danish, available in the supplier’s office time.

Dansk

Danske forsvarservervelses- og logistikorganisation (DALO) har i Airbase Karup en mock-up brandtræner til fly (herefter Mock-up) til uddannelse af brandfolk fra Det Kongelige Danske Luftvåben. Mock-up har været i drift siden 2005 og er nu i behov for en renovering. Mock-up er en stålkrop med dimensioner 30 m i længde og 3 m i diameter. Skrokets generelle struktur forbliver i en sund tilstand; der er dog tegn på korrosion. Mock-up er til brandudryddelsestræning i forskellige scenarier. Mock-up har brandscenarier i de 3 motorer på vingerne, på de 2 landingshjul, på næsehjulet, på halen APU og i flere rist i jorden ved siden af ​​skroget. Disse scenarier kan bruges et ad gangen eller i kombination med variabel intensitet. Vand bruges til afkøling, når brandscenarierne brænder. Skroget har en åbning (vindue) til træning af pålæg. Indersiden af ​​flykroppen er opdelt i 4 sektioner: en cockpit, en passagerhytte komplet med toilet og hovedrum, et vippet passagerhytteområde og et lasteskrog. Der er i øjeblikket kun røggeneratorer og ingen brandscenarier inde i skroget. DALO ønsker at udføre en renovering af mock-up. DALO forventer at have mindst de samme træningsmuligheder (inde og ude) efter renoveringen og også nogle realistiske nye brandscenarier inde i skroget.Kropssiden skal have det samme grundlæggende design efter renoveringen med hensyn til opdelingen i de 4 sektioner. DALOs budget til dette projekt er 5 814 000 DKK. Beløbet er fast. Budet gennemføres som en omvendt udbud. Kontrakten vil blive tildelt det bud, der tilbyder mest operationel forbedring af mock-up. Renoveringen skal ikke omfatte udskiftning af parafinbrændstof, men eventuelle nye træningsscenarier skal være naturgas. Leverandøren kan vælge at bruge LPG i stedet for naturgas. I dette tilfælde skal den krævede infrastruktur være en del af renoveringen. Leverandøren kan genbruge enhver del af den eksisterende mock-up, og alle ressourcer (elektricitet, vand, parafin og naturgas) er tilgængelige i kontroltårnet. Enhver ledning og rørføring af ressourcer, der fører dem fra kontroltårnet til skroget, er en del af renoveringen. Renoveringen skal passe til den eksisterende dræning. Renoveringen skal omfatte installation af alt udstyr, der kræves for at kontrollere mock-up inde i kontroltårnet. Selve kontroltårnet er nyt, og det opvarmes og isoleres. Renoveringen skal give mock-up mindst 15 års brugstid med kun planlagt vedligeholdelse og mindre reparationer. Mock-up'en vil blive brugt mellem april og oktober måned, og den gennemsnitlige driftstid for denne periode er 1200 timer.DALO forventer at anmode en tekniker fra leverandøren om at udføre opstartforberedelse / service i april og nedlukningstjeneste i oktober. Resten af ​​sæsonen skal mock-up ikke kræve mere end rutinemæssig brugervedligeholdelse. DALO forventer endvidere, at leverandøren har et kontaktpunkt for tekniske problemer, på engelsk eller dansk, tilgængeligt på leverandørens kontortid.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.