Engelsk

A mystical adventure A Vision Quest is a radical journey into the desert to meet yourself without any filters. The desert is beautiful and breathtaking just as it is confronting and harsh by nature. You will be guided step by step into the unknown and carry out a Vision Quest (3 days and 3 nights) in solitude in the desert supported by simple yet powerful rituals and protocols. You will have the spirit of a loving and supportive group of people around you, an experienced spaceholder and amazing bedouin people to back you up to make new territory into the unknown like this not only possible but safe. Supporting you The retreat includes supportive introductions to useful wisdom practices that will ground and serve your body mind and spirit, like working with your breath, meditation and personal therapeutic aspects, all facilitated in a contemporary form where you will always be acknowledged and trusted to be the most important authority in your own life. An ancient path Since the beginning of time seekers, mystics and religious people of all traditions has taken refuge in the remote desert to engage in open heart practices, deep contemplation and transformation. The essence of a vision-quest sources from many roots and traditions. The native american Indians has practiced retreating in to nature as a tool of connecting to the inner direction and purpose in life. Many northern shamanic traditions and earth people around the world has followed similar paths as well as eastern traditions has used the silence and solitude retreats to open the door to deeper states of awareness. As in the last two thousand years pre-Christian Coptic monks has practiced solitude in the desert as a mean to be one with God. Wild nature, silence and solitude are the key elements in this ancient path of personal and spiritual growth were retreating from the material world opens up the door to the big mystery we are all part of. The program Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Arrival in Sharm el Sheikh where you will be picked up in 4x4 and taken directly into the remote desert valleys of the southern Sinai where you will be greeted by the beduins around the fire. After breakfast we will walk further through the desert pass to our main basecamp near the Wadi Kit oasis. This day will be spend on Vision Quest preparations, breath and meditation practice and to fully arrive and become present with the desert and ourselves. The vision Quest starts. Everyone will create a personal camp in the desert and stay in solitude and silence for three days and nights. You will be provided with water and simple vegetarian food for your retreat. Vision Quest in solitude and silence Vision Quest in solitude and silence Vision Quest ends at sunrise. We will all meet in the basecamp to share, and do practices together to deepen our integration and celebrate our efforts accomplished. We will share our last night together in the base camp. After breakfast we will slowly start to move towards civilization again. We will be picked up by 4x4 and drive to Dahab on the Red Sea coast where we can get a real shower, swim in the red sea and enjoy a day and a night of worldly comfort and relaxation before going back home. Breakfast and then transfer to Sharm el Sheik Airport. Practical information When Price Flight Safety Bring Contact 26th March - 2nd. April 2022 8.000,- DKK including 7 day retreat in the desert of Wadi Kit, teachings, accommodation, food and all transportation plus one night in double room in Dahab. (Not included: Flight to and from Sharm el Sheikh) 3.300,- DKK Direct return ticket (Copenhagen - Sharm el Sheikh) in cooperation with danish travel agent; Atlantis Rejser. Vaccine pass or PCR test is required. The southern part of Sinai is considered a safe zone according to the foreign ministry of Denmark. You will be traveling with local bedouins with extensive knowledge of the local area and conditions. People whom I trust and have been working with the last 25 years. In the desert we will camp under the stars. A good sleeping bag and a good sleeping mat is important to bring. You will receive a full packing list. Note: All means of electronic devices will not be part of this retreat. Phone: +45 20138804 / Mail: lars@larsborgmann.dk / www.larsborgmann.dk About me Contemporary Shaman, facilitator, breath work therapist and author with a passion for conscious sustainable living. My personal mystic journey with the desert started in ́91 and has led me to hold the space of pioneering work with retreats and Vision Quests in remote places such as Sahara, Sinai and Greece.

Dansk

Et mystisk eventyr A Vision Quest er en radikal rejse ind i ørkenen for at møde dig selv uden filtre. Ørkenen er smuk og betagende, ligesom den er konfronterende og barsk af natur. Du vil trin for trin blive guidet ud i det ukendte og udføre en Vision Quest (3 dage og 3 nætter) i ensomhed i ørkenen understøttet af simple, men kraftfulde ritualer og protokoller. Du vil have ånden fra en kærlig og støttende gruppe mennesker omkring dig, en erfaren rumholder og fantastiske beduinmennesker til at bakke dig op for at gøre nyt territorium til det ukendte som dette, ikke kun muligt, men sikkert. Støtter dig Retreatet inkluderer støttende introduktioner til nyttige visdomspraksis, der vil jorde og tjene din krop, sind og ånd, som at arbejde med dit åndedræt, meditation og personlige terapeutiske aspekter, alt sammen faciliteret i en moderne form, hvor du altid vil blive anerkendt og betroet til at være den mest vigtig autoritet i dit eget liv. En gammel sti Siden tidens begyndelse har søgende, mystikere og religiøse mennesker af alle traditioner søgt tilflugt i den fjerntliggende ørken for at engagere sig i åbenhjertepraksis, dyb kontemplation og transformation. Essensen af ​​en vision-quest stammer fra mange rødder og traditioner. De indfødte amerikanske indianere har øvet sig i at trække sig tilbage i naturen som et værktøj til at forbinde til den indre retning og formål med livet.Mange nordlige shamanistiske traditioner og jordfolk rundt om i verden har fulgt lignende veje, ligesom østlige traditioner har brugt stilheden og ensomhedens tilbagetog til at åbne døren til dybere bevidsthedstilstande. Som i de sidste to tusinde år har førkristne koptiske munke praktiseret ensomhed i ørkenen som et middel til at være ét med Gud. Vild natur, stilhed og ensomhed er nøgleelementerne i denne ældgamle vej til personlig og åndelig vækst, hvor tilbagetrækning fra den materielle verden åbner døren til det store mysterium, vi alle er en del af. Programmet Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Ankomst til Sharm el Sheikh, hvor du bliver hentet i 4x4 og taget direkte ind i de afsidesliggende ørkendale i det sydlige Sinai, hvor du vil blive mødt af beduinerne omkring bålet. Efter morgenmaden går vi videre gennem ørkenpasset til vores vigtigste basecamp nær Wadi Kit-oasen. Denne dag vil blive brugt på Vision Quest-forberedelser, åndedræt og meditationspraksis og til helt at nå frem og blive til stede med ørkenen og os selv. Vision Quest starter. Alle vil skabe en personlig lejr i ørkenen og blive i ensomhed og stilhed i tre dage og nætter. Du vil blive forsynet med vand og simpel vegetarisk mad til dit ophold. Vision Quest i ensomhed og stilhed Vision Quest i ensomhed og stilhed Vision Quest slutter ved solopgang.Vi mødes alle i basecampen for at dele, og gør praksis sammen for at uddybe vores integration og fejre vores udførte indsats. Vi deler vores sidste nat sammen i baselejren. Efter morgenmaden vil vi langsomt begynde at bevæge os mod civilisationen igen. Vi bliver hentet af 4x4 og kører til Dahab ved Rødehavets kyst, hvor vi kan få et rigtigt brusebad, svømme i det røde hav og nyde en dag og en nat med verdslig komfort og afslapning, inden vi går hjem igen. Morgenmad og derefter transfer til Sharm el Sheik lufthavn. Praktisk information Når Pris Flysikkerhed Tage med Kontakt 26 marts - 2. april 2022 8.000,- DKK inklusive 7 dages retreat i Wadi Kits ørken, undervisning, overnatning, mad og al transport plus en nat i dobbeltværelse i Dahab. (Ikke inkluderet: Fly til og fra Sharm el Sheikh) 3.300,- DKK Direkte returbillet (København - Sharm el Sheikh) i samarbejde med dansk rejsebureau; Atlantis Rejser. Vaccinebeståelse eller PCR-test er påkrævet. Den sydlige del af Sinai betragtes som en sikker zone ifølge Danmarks udenrigsministerium. Du rejser med lokale beduiner med stort kendskab til lokalområdet og forhold. Mennesker, som jeg stoler på og har arbejdet sammen med de sidste 25 år. I ørkenen slår vi lejr under stjernerne. En god sovepose og en god liggeunderlag er vigtig at medbringe. Du vil modtage en fuld pakke liste.Bemærk: Alle midler til elektronisk udstyr vil ikke være en del af dette retræte. Telefon: +45 20138804 / Mail: lars@larsborgmann.dk / www.larsborgmann.dk Om mig Moderne shaman, facilitator, åndedrætsterapeut og forfatter med en passion for bevidst bæredygtig livsstil. Min personlige mystiske rejse med ørkenen startede i '91 og har ført mig til at besidde banebrydende arbejde med retreats og Vision Quests i fjerntliggende steder som Sahara, Sinai og Grækenland.

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Engelsk-Dansk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.