Engelsk

On Monday, you’ll kick off your sprint by sharing knowledge, understanding the problem, and choosing a target for the week’s efforts. With only five days, it might seem crazy to spend an entire day talking and writing on whiteboards. But if you don’t first slow down, share what you know, and prioritize, you could end up wasting time and effort on the wrong part of the problem. Monday’s structured discussions create a path for the sprint week. In the morning, you’ll start at the end and agree to a long-term goal. Next, you’ll make a map of the challenge. In the afternoon, you’ll ask the experts at your company to share what they know. Finally, you’ll pick a target: an ambitious but manageable piece of the problem that you can solve in one week. Agenda for Monday • Introductions • Explain the sprint. Introduce the five-day sprint process and briefly describe each activity. ----- • Set a long-term goal. Get optimistic. Ask: Why are we doing this project? Where do we want to be in six months, a year, or even five years from now? • List sprint questions. Get pessimistic. Ask: How could we fail? Turn these fears into questions you could answer this week. List them on a whiteboard. ------ • Make a map. List customers and key players on the left. Draw the ending, with your completed goal, on the right. Finally, make a flowchart in between showing how customers interact with your product. Keep it simple: five to fifteen steps. ------- • Lunch break. ------- • Ask the Experts. Interview experts on your sprint team and guests from the outside. Aim for fifteen to thirty minutes each. Ask about the vision, customer research, how things work, and previous efforts. Pretend you’re a reporter. Update long-term goal, questions, and map as you go. • Explain How Might We notes. Distribute whiteboard markers and sticky notes. Reframe problems as opportunities. Start with the letters “HMW” on the top left corner. Write one idea per sticky note. Make a stack as you go. -------- • Organize How Might We notes. Stick all the How Might We notes onto a wall in any order. Move similar ideas next to one another. Label themes as they emerge. Don’t perfect it. Stop after about ten minutes. • Vote on How Might We notes. Each person has two votes, can vote on his or her own notes, or even the same note twice. Move winners onto your map. ------ • Pick a target. Circle your most important customer and one target moment on the map. The team can weigh in, but the Decider makes the call. Key Ideas • Start at the end. Start by imagining your end result and risks along the way. Then work backward to figure out the steps you’ll need to get there. • Nobody knows everything. Not even the Decider. All the knowledge on your sprint team is locked away in each person’s brain. To solve your big problem, you’ll need to unlock that knowledge and build a shared understanding. • Reframe problems as opportunities. Listen carefully for problems and use “How might we” phrasing to turn them into opportunities. Facilitator Tips • ABC: Always be capturing. Synthesize the team’s discussion into notes on the whiteboard. Improvise when needed. Keep asking, “How should I capture that?” • Ask obvious questions. Pretend to be naive. Ask “Why?” a lot. • Take care of the humans. Keep your team energized. Take breaks every sixty to ninety minutes. • Decide and move on. Slow decisions sap energy and threaten the sprint timeline. If the group sinks into a long debate, ask the Decider to make a call. Test of prototype: The GV research sprint: Start recruiting participants (day 1) ((skal vi overhovedet teste??))

Dansk

På mandag starter du din sprint ved at dele viden, forstå problemet og vælge et mål for ugens indsats. Med kun fem dage kan det virke skørt at bruge en hel dag på at tale og skrive på tavler. Men hvis du ikke først sætter farten ned, deler det, du ved, og prioriterer, kan du ende med at spilde tid og kræfter på den forkerte del af problemet. Mandagens strukturerede diskussioner skaber en vej til sprintugen. Om morgenen starter du ved slutningen og accepterer et langsigtet mål. Dernæst skal du lave et kort over udfordringen. Om eftermiddagen vil du bede eksperterne i din virksomhed om at dele, hvad de ved. Til sidst skal du vælge et mål: en ambitiøs, men håndterbar del af problemet, som du kan løse på en uge. Dagsorden for mandag • Introduktioner • Forklar spurten. Introducer den fem dage lange sprintproces og beskriv kort hver aktivitet. ----- • Sæt et langsigtet mål. Bliv optimistisk. Spørg: Hvorfor laver vi dette projekt? Hvor vil vi være om seks måneder, et år eller endda fem år fra nu? • Liste sprintspørgsmål. Bliv pessimistisk. Spørg: Hvordan kunne vi fejle? Gør denne frygt til spørgsmål, du kan besvare i denne uge. Angiv dem på en tavle. ------ • Lav et kort. Liste kunder og nøglespillere til venstre. Tegn slutningen med dit fuldførte mål til højre.Lav endelig et flowchart ind i mellem, der viser, hvordan kunder interagerer med dit produkt. Hold det enkelt: fem til femten trin. ------- • Frokostpause. ------- • Spørg eksperterne. Interview eksperter på dit sprinthold og gæster udefra. Sigt efter femten til tredive minutter hver. Spørg om visionen, kundeundersøgelser, hvordan tingene fungerer og tidligere indsats. Lad som om du er en journalist. Opdater langsigtede mål, spørgsmål og kort, mens du går. • Forklar, hvordan kan vi noter. Uddel tavlemarkører og sticky notes. Reframe problemer som muligheder. Start med bogstaverne "HMW" i øverste venstre hjørne. Skriv én idé pr. klistermærke. Lav en stak, mens du går. -------- • Organiser, hvordan kan vi noter. Sæt alle How Might We-sedlerne på en væg i vilkårlig rækkefølge. Flyt lignende ideer ved siden af ​​hinanden. Mærk temaer, når de dukker op. Perfekt det ikke. Stop efter cirka ti minutter. • Afstemning om How Might We notes. Hver person har to stemmer, kan stemme på sine egne noter eller endda den samme seddel to gange. Flyt vindere ind på dit kort. ------ • Vælg et mål. Sæt en cirkel om din vigtigste kunde og ét måløjeblik på kortet. Holdet kan veje ind, men Beslutteren kalder. Nøgle ideer • Start til sidst. Start med at forestille dig dit slutresultat og risici undervejs. Arbejd derefter baglæns for at finde ud af de trin, du skal bruge for at komme dertil.• Ingen ved alt. Ikke engang Beslutteren. Al viden på dit sprinthold er låst inde i hver persons hjerne. For at løse dit store problem, bliver du nødt til at låse op for den viden og opbygge en fælles forståelse. • Reframe problemer som muligheder. Lyt omhyggeligt efter problemer, og brug "Hvordan kan vi"-frasering for at gøre dem til muligheder. Facilitator tips • ABC: Optag altid. Syntetisere holdets diskussion til noter på tavlen. Improviser, når det er nødvendigt. Bliv ved med at spørge: "Hvordan skal jeg fange det?" • Stil åbenlyse spørgsmål. Lad som om du er naiv. Spørg "Hvorfor?" en masse. • Pas på menneskene. Hold dit hold energisk. Hold pauser hver tres til halvfems minutter. • Beslut dig og kom videre. Langsomme beslutninger sparer energi og truer spurtens tidslinje. Hvis gruppen synker ind i en lang debat, så bed Beslutteren om at ringe. Test af prototype: GV-forskningssprintet: Begynd at rekruttere deltagere (dag 1) ((skal vi overhovedet teste??))

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Engelsk-Dansk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.