Engelsk

Axcel partners with Picca Automation to create a leading Nordic industrial automation partner 6 January 2022 In partnership with the owners and management of Picca Automation, Axcel is setting out to create a leading Nordic industrial automation partner. The ambition is to grow further through acquisitions across the Nordic region. Picca Automation is a leading provider of industrial automation services and software solutions to public and private customers in Denmark. Founded in 1988, Picca has in recent years grown revenue by 6-8% annually, and today has more than 100 highly skilled and dedicated employees across four locations in Denmark. Automation is one of today’s top priorities for both private and public corporations, who are increasingly looking towards automation as a way to improve efficiency, limit their environmental impact and comply with ever increasing rules and regulations. Picca Automation has successfully established itself as the leading partner for Danish corporations, who wish to be at the forefront of automation and Industry 4.0, focusing on Big Data and Internet of Things (IoT). The partnership between Picca Automation and Axcel aims to build a leading Nordic industrial automation partner by continuing to attract top talent, continue to develop value creating solutions for customers and acquire other industrial automation companies across the Nordic region. Henrik Jensen, co-owner and CEO of Picca Automation, said: “We see clear benefits to our customers and employees from building a Nordic automation partner, focused on high-end automation solutions. We see an increasing demand for our automation solutions, and we are well positioned to continue our profitable growth journey. Axcel has solid experience from building Nordic businesses, and the partnership with Axcel will allow us to pursue a much more ambitious growth agenda, not least through acquisitions.” Christoffer Müller, Partner at Axcel, said: “We know the industrial automation industry well and are convinced of the long-term growth outlook. We believe strongly in the merits of building a larger Nordic automation business, why we are excited to partner with one of the leading Danish automation companies and the very skilled and dedicated Picca Automation team.” The management of Picca Automation, who are also owners, will continue and will retain a significant shareholding in the company. Axcel will hold a majority. The transaction is expected to close in first half of 2022. About Picca Automation Picca Automation is a custom development software company focusing on sustainable and innovative solutions. Founded in 1988, Picca is a leading provider of industrial automation software solutions to large Danish companies with production in Denmark and abroad. Picca has more than 100 highly skilled employees across four locations in Denmark. Learn more on www.picca.dk About Axcel Founded in 1994, Axcel is a Nordic private equity firm focusing on mid-market companies, with a broad base of both Nordic and international investors. Axcel has raised six funds with total committed capital of EUR 2.8 billion. These funds have made 63 platform investments with well over 100 add-on investments, and 43 exits. Axcel currently owns 20 companies. Further information Axcel: Christoffer Müller, Partner Tel.: +45 29 38 53 66 E-mail: cm@axcel.dk Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner Tel.; +45 21 78 36 97 E-mail: csj@axcel.dk Picca Automation: Henrik Jensen Tel.: +45 20 20 52 30 E-mail: hje@picca.dk 6 January 2022 Download PDF Axcel Management A/S Sankt Annae Plads 10 1250 Copenhagen Denmark +45 33 36 69 99 axcel@axcel.dk VAT: 28301855 Axcel Management AB

Dansk

Axcel samarbejder med Picca Automation for at skabe en førende nordisk industriel automationspartner 6. januar 2022 I partnerskab med ejerne og ledelsen af ​​Picca Automation sætter Axcel sig for at skabe en førende nordisk industriel automationspartner. Ambitionen er at vokse yderligere gennem opkøb på tværs af Norden. Picca Automation er en førende leverandør af industriel automationsydelser og softwareløsninger til offentlige og private kunder i Danmark. Grundlagt i 1988, har Picca de seneste år vokset omsætningen med 6-8% årligt, og har i dag mere end 100 højt dygtige og dedikerede medarbejdere fordelt på fire lokationer i Danmark. Automatisering er en af ​​nutidens topprioriteter for både private og offentlige virksomheder, som i stigende grad søger mod automatisering som en måde at forbedre effektiviteten, begrænse deres miljøpåvirkning og overholde stadigt stigende regler og forskrifter. Picca Automation har med succes etableret sig som den førende partner for danske virksomheder, der ønsker at være på forkant med automation og Industry 4.0 med fokus på Big Data og Internet of Things (IoT). Partnerskabet mellem Picca Automation og Axcel har til formål at opbygge en førende nordisk industriel automationspartner ved fortsat at tiltrække toptalenter, fortsætte med at udvikle værdiskabende løsninger til kunder og opkøbe andre industriautomationsvirksomheder i hele Norden.Henrik Jensen, medejer og administrerende direktør for Picca Automation, sagde: ”Vi ser klare fordele for vores kunder og medarbejdere ved at bygge en nordisk automationspartner, fokuseret på avancerede automationsløsninger. Vi ser en stigende efterspørgsel efter vores automatiseringsløsninger, og vi er godt positioneret til at fortsætte vores profitable vækstrejse. Axcel har solid erfaring med at opbygge nordiske virksomheder, og partnerskabet med Axcel vil give os mulighed for at forfølge en langt mere ambitiøs vækstdagsorden, ikke mindst gennem opkøb.” Christoffer Müller, Partner hos Axcel, sagde: "Vi kender industriautomationsindustrien godt og er overbeviste om de langsigtede vækstudsigter. Vi tror stærkt på fordelene ved at bygge en større nordisk automationsforretning, hvorfor vi er glade for at samarbejde med en af ​​de førende danske automationsvirksomheder og det meget dygtige og dedikerede Picca Automation-team.” Ledelsen i Picca Automation, som også er ejere, fortsætter og bevarer en betydelig aktiepost i selskabet. Axel vil have flertal. Transaktionen forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Om Picca Automation Picca Automation er en specialdesignet softwarevirksomhed med fokus på bæredygtige og innovative løsninger. Picca blev grundlagt i 1988 og er en førende leverandør af softwareløsninger til industriel automation til store danske virksomheder med produktion i Danmark og i udlandet.Picca har mere end 100 højt kvalificerede medarbejdere fordelt på fire lokationer i Danmark. Læs mere på www.picca.dk Om Axel Axcel blev grundlagt i 1994 og er et nordisk private equity-selskab med fokus på mellemstore virksomheder med en bred base af både nordiske og internationale investorer. Axcel har rejst seks fonde med en samlet forpligtet kapital på EUR 2,8 mia. Disse fonde har foretaget 63 platformsinvesteringer med langt over 100 tillægsinvesteringer og 43 exits. Axcel ejer i dag 20 virksomheder. Yderligere information Axel: Christoffer Müller, Partner Tlf.: +45 29 38 53 66 E-mail: cm@axcel.dk Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner Tlf.; +45 21 78 36 97 E-mail: csj@axcel.dk Picca Automation: Henrik Jensen Tlf.: +45 20 20 52 30 E-mail: hje@picca.dk 6. januar 2022 Download PDF Axel Management A/S Sankt Annae Plads 10 1250 København Danmark +45 33 36 69 99 axcel@axcel.dk moms: 28301855 Axel Management AB

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Engelsk-Dansk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.