Engelsk

About This Rack When you go install your new steering rack into your MGA you will have to approach it from one of two ways. As your shop manual points out, if your car is apart and the frame extenders are removed, this is almost a drop in installation. However, installing a new steering rack into a running MGA calls for removal of the pinion shaft from the steering rack. Because the new racks differ from the original racks slightly in how they are put together, we have prepared these instructions on how to remove the pinion shaft. Instructions Locate the 17mm cap (1a in figure 2) at the bottom end of the pinion shaft. Undo the counter (Lock) nut (1b in figure 2). Remove the cap using a 17mm socket (1c in figure 3) or open end wrench. Undo the lock nut on the load adjuster nut. Next, you will need to loosen the load adjuster nut (1d in figure 4) on the top of the steering rack housing. This requires a 12mm Allen wrench. Loosen the nut. Note: You do not have to remove this nut. You only need to loosen it enough to release the tension being applied to the pinion shaft. This may require a number of turns to enable the pinion to pass through. Make a note of how many turns are required as you will need to re-install the load adjuster to its original position. Removing The Pinion Shaft Grab the upper end of the pinion shaft and twist it counter-clockwise. This will walk it right out of the rack. Slide it all the way out of the rack housing. The lock nut and bearing will come out with it. Cover the greased end of the pinion shaft with a large plastic bag or a clean cloth and set it aside. Cover the openings in the rack housing with a clean cloth, and secure the Figure 1 Figure 2 Figure 3 www.moss-europe.co.uk from a spire nut to a bodyshell Moss Europe Ltd. Hampton Farm Industrial Estate, Hampton Road West, Hanworth, Middlesex TW13 6DB Tel: (+44) 020 8867 2020 Fax: (+44) 020 8867 2030 E-mail: sales@moss-europe.co.uk Moss Motors Ltd. 440 Rutherford Street, Goleta, California 93117 Tel toll free US & Canada: (800) 667-7872 Fax: (805) 692-2510 (805) 681-3400 Fitting Instructions: AHH6001 Created by Mick Pratt 29/10/2010 Page: 2 of 2 covering with tape. We need to be sure that no debris or dirt finds its way into the rack as we install it in the car. Install the rack following the procedure in the factory workshop manual. Re-installing The Pinion Shaft Once the rack is installed, re-install the pinion shaft. Re-assembly is simply the reverse of the steps taken during disassembly. When you re-install the 12mm Allen pre-load adjuster nut (1d in figure 4), tighten the nut until it reaches its original position. Check the ease at which you can turn the steering wheel after the new rack is installed. This is determined by how much you tighten this nut; if the rack seems too tight, you can back off the pre-load adjuster. Re-fit and tighten the lock nut. Note We recommend the use of a thread locker on all threads during re- assemb

Dansk

Om dette stativ Når du skal installere dit nye styrestang i din MGA, bliver du nødt til det tilgå det fra en af ​​to måder. Som din butiksvejledning påpeger, hvis din bilen er adskilt og rammeforlængere er fjernet, dette er næsten en drop in installation. Men at installere et nyt styrestang i en kørende MGA opfordrer til at fjerne tandhjulsakslen fra styrestangen. Fordi de nye stativer adskiller sig lidt fra de originale stativer i hvordan de er sammensat, har vi udarbejdet disse instruktioner om, hvordan du fjerner tandhjulsaksel. Instruktioner Find 17 mm hætten (1a i figur 2) i den nederste ende af tandhjulsakslen. Løsn kontramøtrikken (låsemøtrikken) (1b i figur 2). Fjern hætten med en 17 mm top (1c i figur 3) eller åben endenøgle. Løsn låsemøtrikken på belastningsjusteringsmøtrikken. Derefter skal du løsne belastningsjusteringsmøtrikken (1d i figur 4) på ​​toppen af styrestangshuset. Dette kræver en 12 mm unbrakonøgle. Løsn møtrikken. Bemærk: Du behøver ikke at fjerne denne møtrik. Du behøver kun løsne den nok til at frigøre den spænding, der påføres tandhjulsakslen. Dette kan kræve et antal drejninger for at gøre det muligt for tandhjulet at passere igennem. Noter hvor mange omgange der kræves, da du skal geninstallere belastningsjustering til sin oprindelige position. Fjernelse af tandhjulsakslen Tag fat i den øverste ende af tandhjulsakslen og drej den mod uret. Det her vil tage den lige ud af stativet.Skub den helt ud af stativhuset. Låsemøtrikken og lejet kommer ud med det. Dæk den smurte ende af tandhjulsakslen med en stor plastikpose eller en ren klud og læg den til side. Dæk åbningerne i stativhuset til med en ren klud, og fastgør figur 1 Figur 2 Figur 3 www.moss-europe.co.uk fra en spirmøtrik til en kropsskal Moss Europe Ltd. Hampton Farm Industrial Estate, Hampton Road West, Hanworth, Middlesex TW13 6DB Tlf.: (+44) 020 8867 2020 Fax: (+44) 020 8867 2030 E-mail: sales@moss-europe.co.uk Moss Motors Ltd. 440 Rutherford Street, Goleta, Californien 93117 Tlf gratis USA og Canada: (800) 667-7872 Fax: (805) 692-2510 (805) 681-3400 Monteringsvejledning: AHH6001 Skabt af Mick Pratt 29/10/2010 Side: 2 af 2 afdækning med tape. Vi skal være sikre på, at der ikke finder snavs eller snavs den vej ind i reolen, da vi installerer den i bilen. Installer stativet efter proceduren på fabriksværkstedet brugervejledning. Geninstallation af tandhjulsakslen Når tandstangen er installeret, skal du geninstallere tandhjulsakslen. Genmontering er simpelthen det omvendte af de trin, der blev taget under adskillelsen. Når du geninstallerer den 12 mm unbrakoniske forspændingsjusteringsmøtrik (1d in figur 4), spænd møtrikken, indtil den når sin oprindelige position. Tjek, hvor let du kan dreje rattet efter nyt stativ er installeret.Dette afgøres af, hvor meget du strammer denne møtrik; hvis stativet virker for stramt, kan du trække forspændingen tilbage justeringsanordning. Monter og spænd låsemøtrikken igen. Bemærk Vi anbefaler brug af et gevindlås på alle gevind under gen- samle

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Engelsk-Dansk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.